Kinh Thiên Kỳ Án

Kinh Thi n K n M t g say r u l i xe i l m m t o th nh m t v tai n n xe ng i ch t tr c v a v n mua m t m n b o hi m k ch x l l a g t b o hi m Hay l gi t ng i M t v ch t ch ng n h ng m t trong m i thanh ni n ki t

 • Title: Kinh Thiên Kỳ Án
 • Author: 何马
 • ISBN: 9787802234253
 • Page: 323
 • Format: Paperback
 • Kinh Thiên Kỳ Án

  M t g say r u l i xe i l m m t o th nh m t v tai n n xe, ng i ch t tr c v a v n mua m t m n b o hi m k ch x , l l a g t b o hi m Hay l gi t ng i M t v ch t ch ng n h ng, m t trong m i thanh ni n ki t xu t c a th nh ph , t nhi n t vong ly k , l b gi t v t nh Hay l v b o th M t a tr b nh th ng, trong m t m ng i c m c ph n l n tr gi h n mM t g say r u l i xe i l m m t o th nh m t v tai n n xe, ng i ch t tr c v a v n mua m t m n b o hi m k ch x , l l a g t b o hi m Hay l gi t ng i M t v ch t ch ng n h ng, m t trong m i thanh ni n ki t xu t c a th nh ph , t nhi n t vong ly k , l b gi t v t nh Hay l v b o th M t a tr b nh th ng, trong m t m ng i c m c ph n l n tr gi h n m t t , nh ng b n th n l i th n b m t t ch, l b b t c c Hay b g t em b n V n li n ti p nh n nh kh ng h li n quan, an ch o ph c t p m xo n xu t c ng m t ch , cu i c ng d n n m t h i n ki n kh ng l kinh thi n v i t ng s ti n v t t i 270 t ng H M em nh ng m m u trong ti u thuy t l ng v o nhau, mu n ng ng theo d u v t m kh ng c, c ng v i kinh n ho i nghi m o hi m, mi u t suy lu n gay c n t a nh o nh trong i m c, trong c h i s ng l u l i m t ng li u ch t tranh u Khi n c gi ph i i theo l i suy ngh trinh th m c a nh n v t ch nh trong ti u thuy t M c d h t th y b c i u c v gian nan, l i c m t tia u m i xuy n su t v n, xua tan m y m cu i c ng nh n th y b u tr i Sau khi Kinh Thi n K n xu t hi n li n c b n b m ng g i l Hitchcock b n Trung Qu c, qu h ng c a suy lu n Sherlock Holmes

  • Best Download [何马] ↠ Kinh Thiên Kỳ Án || [Graphic Novels Book] PDF ↠
   323 何马
  • thumbnail Title: Best Download [何马] ↠ Kinh Thiên Kỳ Án || [Graphic Novels Book] PDF ↠
   Posted by:何马
   Published :2018-07-13T06:42:58+00:00

  One thought on “Kinh Thiên Kỳ Án

  1. Linh

   Không có dở nhất chỉ có dở hơn. Tưởng chừng boss là nhân vật A đã thấy kết cục nhảm lắm rồi, việc ai dè nhân vật B mới là đại boss càng khiến kết cục nhảm ác liệt.Lúc đầu đọc thấy thú vị ai dè sau càng đọc càng thấy xàm. Buff nhân vật chính đến độ Kishi cũng gọi bằng cụ (xin lỗi Naruto). Cũng may trong truyện không có đoạn nào ca ngợi nhân vật chính còn hơn Sherlock Holmes không c [...]

  2. Hong Son

   Đọc quyển này vì đã từng đọc Mật Mã Tây Tạng. Ngoại trừ nhân vật chính được xây dựng như siêu nhân, thì kết cấu truyện khá giống bộ Mật Mã kia. Trong bộ kia, nhân vật phản bội là nhân vật nữ đi cùng với nam chính từ đầu, người ít bị nghi ngờ nhất. Nên khi bắt đầu đọc quyển Kinh Thiên Kỳ Án này, mình cũng nghĩ theo hướng đó, nhân vật nữ xuất hiện từ đầu cùng với nam ch [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *